WIRKEE

Wirkeämpää työelämää luomassa

WIRKEEN lähtöajatuksena on, että jokaisella työntekijällä tulisi olla oma hyvinvointivalmentaja. Tähän olemme kehittäneet täysin uudenlaisia palveluita, jotka sopivat koosta ja toimialasta riippumatta kaikille yrityksille.

Autamme työntekijöitä heidän arkisissa fyysisen hyvinvoinnin haasteissa. Valmennuksemme keskittyvät erityisesti liikuntaan, ravitsemukseen ja palautumiseen huomioiden kokonaisvaltaisesti työntekijän tilanteen. Kun työntekijä voi hyvin, näkyy se myös tuloksessa, työtyytyväisyydessä, tehokkuudessa, sairauspoissaolojen määrissä ja työpaikan ilmapiirissä.

Hyvinvoivat työntekijät

Ravinnolla, liikunnalla ja unella voidaan merkittävästi kasvattaa
työntekijöiden voimavaroja.

Hyvinvoinnin kulmakivet

Huolehtimalla riittävästä syömisestä, säännöllisestä liikunnasta ja
palauttavasta unesta rakennetaan wirkeämpää työelämää.

Hyvinvointi on työelämän uusin trendi

Panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin, paranee myös
yrityksen brändi ja työnantajamielikuva.

”Jokaisella työntekijällä tulisi olla oma personal trainer.”

Wirkeyttä työelämään

Me Wirkeellä ajatellaan ihmisen olevan yksi kokonaisuus ja kokonaisvaltaisessa muutoksessa tulee ottaa huomioon ihmisen elämäntilanne, käytettävissä olevat resurssit ja motivaatio muutokseen. Hyvinvoivan elämän kulmakivet ja avaimet onnistumiseen ovat uni, ravinto ja liikunta järkevässä tasapainossa keskenään.

Haluamme kaikkien oivaltavan pienten valintojen ja rutiinien vaikutuksen hyvinvointiin. Kaikkea ei voi muuttaa kerralla, vaan kohti pysyvää tavoitetta edetään pienin, kuitenkin selkeästi huomattavin askelin. Muutoksen tulee istua valmentautujan arkeen eikä se saa tuntua ylivoimaisen raskaalta.

WIRKEE-valmennuksissa on valittavana on neljä erilaista valmennuspakettia, joissa kaksi keskittyy liikunnan lisäämiseen, kolmas palautumiseen ja neljäs ravintovalmennukseen. Safkat kuntoon-paketti toteutetaan yhteistyössä ViaEscan kanssa.

  • Omaan arkeen sopiva treeniohjelma
  • Hyötyliikunta
  • Omaan arkeen sopiva liikunta ja aikataulu
  • Uudet rutiinit
  • Oma tapa palautua
  • Jooga, mindfullness, hengitys, uni
  • Omaan arkeen sopiva ruokavalio
  • Uudet hyvät tottumukset

Wirkeen missiona on

... ja visiona