WIRKEE

Wirkeämpää työelämää luomassa

WIRKEEN lähtöajatuksena on, että jokaisella työntekijällä tulisi olla oma hyvinvointivalmentaja. Tähän olemme kehittäneet täysin uudenlaisia palveluita, jotka sopivat koosta ja toimialasta riippumatta kaikille yrityksille.

Autamme työntekijöitä heidän arkisissa fyysisen hyvinvoinnin haasteissa. Valmennuksemme keskittyvät erityisesti liikuntaan, ravitsemukseen ja palautumiseen huomioiden kokonaisvaltaisesti työntekijän tilanteen. Kun työntekijä voi hyvin, näkyy se myös tuloksessa, työtyytyväisyydessä, tehokkuudessa, sairauspoissaolojen määrissä ja työpaikan ilmapiirissä.

Hyvinvoivat työntekijät

Ravinnolla, liikunnalla ja unella voidaan merkittävästi kasvattaa
työntekijöiden voimavaroja.

Hyvinvoinnin kulmakivet

Huolehtimalla riittävästä syömisestä, säännöllisestä liikunnasta ja
palauttavasta unesta rakennetaan wirkeämpää työelämää.

Hyvinvointi on työelämän uusin trendi

Panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin, paranee myös
yrityksen brändi ja työnantajamielikuva.

”Jokaisella työntekijällä tulisi olla oma personal trainer.”

Wirkeyttä työelämään

Me Wirkeellä ajatellaan ihmisen olevan yksi kokonaisuus ja kokonaisvaltaisessa muutoksessa tulee ottaa huomioon ihmisen elämäntilanne, käytettävissä olevat resurssit ja motivaatio muutokseen. Hyvinvoivan elämän kulmakivet ja avaimet onnistumiseen ovat uni, ravinto ja liikunta järkevässä tasapainossa keskenään.

WIRKEE-palvelu parantaa koko henkilöstön hyvinvointia tarjoamalla konkreettisia vinkkejä ja inspiraatiota omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Palvelu sisältää luentoja, lajikokeiluja, uutiskirjeitä, vinkkejä ja hyvinvointihaasteita koko yritykselle.

Yksilöllinen WIRKEE-valmennus on työntekijän arkeen räätälöity valmennus, jossa otetaan huomioon lähtötilanne, tavoite sekä käytettävissä oleva aika ja voimavarat.

Haluamme kaikkien oivaltavan pienten valintojen ja rutiinien vaikutuksen hyvinvointiin. Kaikkea ei voi muuttaa kerralla, vaan kohti pysyvää tavoitetta edetään pienin, kuitenkin selkeästi huomattavin askelin. Muutoksen tulee istua valmentautujan arkeen eikä se saa tuntua ylivoimaisen raskaalta.

Valittavana on neljä erilaista valmennuspakettia, joissa kaksi keskittyy liikunnan lisäämiseen, kolmas palautumiseen ja neljäs ravintovalmennukseen. Safkat kuntoon-paketti toteutetaan yhteistyössä ViaEscan kanssa.

  • Omaan arkeen sopiva treeniohjelma
  • Hyötyliikunta
  • Omaan arkeen sopiva liikunta ja aikataulu
  • Uudet rutiinit
  • Oma tapa palautua
  • Jooga, mindfullness, hengitys, uni
  • Omaan arkeen sopiva ruokavalio
  • Uudet hyvät tottumukset

Panostamalla liikuntaan ahdistushäiriöiden riski voi vähentyä jopa 40%.

Wirkeen tarina

Wirkeen alkuperäinen ajatus oli, että jokaisella yrityksellä pitäisi olla oma personal trainer. Yksi ihminen, jonka ainoa tehtävä on huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja neuvoa heitä eri hyvinvoinnin osa-alueilla. Käytännössä tämän toteuttaminen varsinkin pienemmille yrityksille voi olla mahdotonta. Moni yritys toimii eri toimipisteissä, eri kaupungeissa tai jopa eri maissa, jolloin yhden henkilön palkkaaminen jo logistisesti olisi mahdotonta ja useamman henkilön palkkaaminen taas taloudellisesti riskialtista. Yksi valmentaja ei myöskään välttämättä ole luonteeltaan, osaamiseltaan tai resursseiltaan sellainen, joka pystyisi palvelemaan kaikkia työntekijöitä. Näistä lähtökohdista syntyi WIRKEEn palvelut.

Jo ennen koronaa meillä oli paljon ihmisiä, jotka eivät käytännössä liikkuneet ollenkaan. Koronan myötä tapahtunut eristäytyminen vähensi fyysistä liikkumista 30% ja etätyöt vähintään saman verran. Vaikka nyt on palattu osittain normaaliin, on koronan aikana monille muodostunut uusia tapoja, jotka eivät välttämättä edistä hyvinvointia. Monilla liikuntaharrastukset jäivät tauolle eikä niiden pariin olla vieläkään palattu.

WIRKEE:n perustaja Kristiina on työssään valmentajana ja liikunnanohjaajana nähnyt liikunnan merkityksen ihmisten hyvinvoinnille. Omien valmennusasiakkaidensa kohdalla hän on käytännössä nähnyt kuinka suuri merkitys ihmisen jaksamiseen, mielenterveyteen, tyytyväisyytensä sekä itseen että arkeensa, on sillä, että ihminen liikkuu riittävästi, syö terveellisesti ja huolehtii palautumisestaan.

Halusta auttaa ovat kummunneet WIRKEE:n arvot, jotka ovat hyvinvointi, yksilöllisyys, ekologisuus ja ylivoimaisen wirkeä palvelu.

Olemme ketteriä, toimimme yhteisten arvojen pohjalta kaikkia kunnioittaen. Jokaisella wirkeeläisellä on aito halu auttaa ihmisiä ja olla osaltaan rakentamassa hyvinvointia.

Haluamme kantaa sosiaalisen vastuumme ja tehdä yhteiskunnallisestikin merkittävää työtä.

Wirkeen missiona on

... ja visiona

”Panostamalla hyvinvointiin yritys voi merkittävästi vaikuttaa sairauspoissaoloihin, työn tehokkuuteen, työssäjaksamiseen ja työilmapiiriin. ”