WIRKEE

Wirkeämpää työelämää luomassa

WIRKEEN missio on:  ”Jokaisella työntekijällä tulisi olla oma hyvinvointivalmentaja.”
Autamme yrityksiä tukemaan työntekijöitä arkisissa fyysisen hyvinvoinnin haasteissa.
 

Palvelumme keskittyvät erityisesti liikuntaan, ravitsemukseen ja palautumiseen huomioiden kokonaisvaltaisesti työntekijän tilanteen. Kun työntekijä voi hyvin, näkyy se myös tuloksessa, työtyytyväisyydessä, tehokkuudessa, sairauspoissaolojen määrissä ja työpaikan ilmapiirissä.


Lisätietoa: Kristiina Kauranen
p. 040 540 6636, kristiina@wirkee.fi

 Laske oman yrityksesi sairauspoissaolojen kustannukset WIRKEE-laskurilla.


”Jokaisella työntekijällä tulisi olla oma hyvinvointivalmentaja.”

Hyvinvoivat työntekijät

Ravinnolla, liikunnalla ja unella voidaan merkittävästi kasvattaa
työntekijöiden voimavaroja.

Hyvinvoinnin kulmakivet

Huolehtimalla riittävästä syömisestä, säännöllisestä liikunnasta ja palauttavasta unesta rakennetaan wirkeämpää työelämää.

Hyvinvointi on työelämän uusin trendi

Panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin, paranee myös yrityksen brändi ja työnantajamielikuva.

Wirkeyttä työelämään

Me Wirkeellä ajatellaan ihmisen olevan yksi kokonaisuus ja kokonaisvaltaisessa muutoksessa tulee ottaa huomioon ihmisen elämäntilanne, käytettävissä olevat resurssit ja motivaatio muutokseen. Hyvinvoivan elämän kulmakivet ja avaimet onnistumiseen ovat uni, ravinto ja liikunta järkevässä tasapainossa keskenään.

Haluamme kaikkien oivaltavan pienten valintojen ja rutiinien vaikutuksen hyvinvointiin. Kaikkea ei voi muuttaa kerralla, vaan kohti pysyvää tavoitetta edetään pienin, kuitenkin selkeästi huomattavin askelin.

WIRKEEN palveluista löytyy koko yritykselle suunnattuja ratkaisuja kuin myös yksilöllisiä valmennuksia.

  • Työntekijä saa valita itselleen sopivan valmennuspaketin ja valmentajan
  • 10 vkon etävalmennus
  • Webinaarit eri hyvinvoinnin teemoista
  • Luennot yrityksen tiloissa tai Knehtilän luomutilalla
  • TYHY-päivät
  • Helpotusta HR:n arkeen
  • Kvartaaleittain vaihtuva hyvinvointiteema
  • Webinaarit, viestintäpaketit, lajikokeilut
  • Innostusta liikunnan lisäämiseen
  • Yritykselle räätälöity liikuntakilpailu

Wirkeen arvot ovat

... ja visio

Yhteistyökumppanimme