Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
Laadittu: 2.8.2022 Wirkee Oy toimesta.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, millaisia henkilötietoja voimme kerätä tilatessasi
palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Wirkeen verkkosivustomme kautta, sekä mihin tarkoituksiin
voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä verkkosivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn
tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten
ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi
uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: wirkee.fi Wirkee Oy
Y-tunnus: 3322075-5
Osoite: Ojalankatu 22 a 1
Postinumero: 05830
Postitoimipaikka: Hyvinkää
Puhelinnumero: 040 540 6636
Sähköposti: kristiina@wirkee.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yritys: Wirkee Oy
Nimi: Kristiina Kauranen
Osoite: Ojalankatu 22 a 1
Postinumero: 05830
Postitoimipaikka: Hyvinkää
Puhelinnumero: 040 540 6636
Sähköposti: kristiina@wirkee.fi

TIETOSUOJAVASTAAVA

Yritys: Wirkee Oy
Nimi: Kristiina Kauranen
Osoite: Ojalankatu 22 a 1
Postinumero: 05830
Postitoimipaikka: Hyvinkää
Puhelinnumero: 040 540 6636
Sähköposti: kristiina@wirkee.fi

REKISTERIN NIMI

Wirkeen Asiakas- ja markkinointirekisteri 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
 • Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
   Asiakaskirjeet ja tiedotteet
 •  Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
 •  Wirkeen ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta,
  laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen
  Wirkeellä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta
  varten (esim. suoramainonta, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain ja
  muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla mm. henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot, IP-
osoitetieto tai muu tunniste, asiakaspalautetiedot, tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot. Lisäksi
evästäiden kautta kerättävät tiedot, sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot ja muut asiakkaan
suostumuksella kerättävät tiedot. Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot ja yrityksen ja/ tai
henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat
luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Wirkeen asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista
tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19§ mukaisesti.
Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

TIETOJEN LUOVUTUS

Voidaksemme tuottaa palvelua sinulle parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja
yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen
vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta
tietoja kolmansille osapuolille.
Wirkee voi kuitenkin luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muille tahoille. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin
pääsy on ainoastaan Wirkeen työntekijöillä tai yhteistyökumppaneilla, joiden työtehtävät
edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle
kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme
tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Sivustomme käyttää
Google Analytics -ohjelmistoja kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä
tarkoituksenaan parantaa verkkopalvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä,
millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä
klikkaat. Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet.
Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tällöin verkkopalvelu ei välttämättä toimi täydellisesti.

Sivustomme käyttää Facebook-pikseliä, joka on eväste mainonnan kohdentamiseen ja tulosten seuraamiseen Facebookissa. Pikselin avulla voidaan seurata mm. kuinka paljon Facebookista siirtyy kävijöitä verkkosivustolle mainoksen kautta. Facebook-pikseli kerää tietoja ainoastaan niistä käyttäjistä, joilla on Facebookin käyttäjätunnus ja jotka ovat antaneet Facebookille luvan käyttää evästeitä. Pikseliä käytetään mainosten ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen oikeille kohderyhmille ja asiakkaille. Tietojen avulla luomme anonyymejä tilastoja, joilla tutkitaan miten ihmiset käyttävät sivujamme ja mainontaamme. Tavoitteenamme on parantaa markkinointiviestintämme kohdentamista ja sisältöä sekä verkkosivustomme sisältöä ja rakennetta. Facebook-käyttäjä voi halutessaan muokata omia mainosasetuksiaan omalla Facebookin käyttäjätilillään. Lisätietoja Facebookin tietosuojakäytänteistä: Facebookin tietosuojakäytänteet ja tietoa Facebookin evästekäytänteistä.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(noin kuukauden kuluessa).
Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma
henkilöllisyytensä jollain luotettavaa tunnistusta käyttävällä sähköisellä varmennejärjestelmällä
(esim. sähköisellä henkilötunnuskortilla) tai omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla
varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(noin kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia,
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle
yhteyshenkilölle.